Veronica TABUREANU

Nume: Veronica TABUREANU
Promoţia 2015-2016
Bio: 

30.05.1993, raionul Cantemir, satul Iepureni

A absolvit Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Moldova, facultatea Teatru, Film şi Dans, specialitatea – Teatrologie, 2015. În perioada studiilor a activat în calitate de laborant superior al AMTAP.