Olimpia BEGLEŢA

Nume: Olimpia BEGLEŢA
Promoţia 2015-2016
Bio: 

08.05.1991, oraşul Chişinău

A absolvit Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, facultatea Drept, specialitatea – Drept, 2013. În perioada studiilor a activat în calitate de voluntar la Centrul de Drept al Avocaţilor. Din 2014 activează în calitate de Specialist principal, Direcţia Reglementare şi Control din cadrul Agenţiei Achiziţii Publice.