Admitere

Regulamentul de Organizare și Desfășurare a Admiterii la Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism (ȘSAJ)
 

1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Admiterea la Şcoala de Studii Avansate în Jurnalism (ŞSAJ) se efectuează pe bază de concurs. La concursul de admitere pot participa:

 • cetăţeni ai Republicii Moldova, deţinători ai diplomei de studii superioare universitare, indiferent care ar fi domeniul;
 • candidaţii din localităţile de est ale Republicii Moldova şi oraşul Bender precum şi UTA Gagauz-ieri;

1.2. Studiile sunt cu plată (sunt acceptate şi sponsorizări din partea instituţiilor media, neguvernamentale, comerciale). Cei mai buni studenţi beneficiază de burse şi reduceri la taxa de studii.
 

2. ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

2.1. Selectarea candidaţilor se face în baza dosarului care va cuprinde:

 • CV
 • Formular de participare (descarcă de pe site-ul www.scoaladejurnalism.md)
 • Scrisoare de motivare
 • Trei materiale jurnalistice (nu este o condiţie obligatorie prezentarea unor articole publicate anterior)
 • Două recomandări
 • Copia diplomei de studii superioare
 • Copia buletinului de identitate

2.2. Dosarul de înscriere la concursul de admitere se depune la sediul Şcolii de Studii Avansate în Jurnalism (Tighina 49/4).

2.3.După expirarea termenului de înscriere la concurs, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea datelor în dosar.
 

3. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI  DE  ADMITERE

3.1 Concursul de admitere se va efectua în trei etape, iar rezultatul Admiterei se va calcula în baza următoarei formule:

 • A=mD+mT+mI
 • A-admitere
 • mD-medie Dosar
 • mT-medie Test
 • mI-medie Interviu

3.2.Candidaţii la concursul de admitere vor susţine o probă de aptitudini în scris, iar ulterior un interviu cu membrii Comisiei de Admitere (patru la număr).

3.3 Probele de admitere se vor desfăşura în timp de o săptămînă din momentul încheierii perioadei de depunere a dosarului.
 

4. ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR

 • Înmatricularea se face strict în ordinea descrescătoare a mediei de concurs a candidaţilor.
 • În cazul când în urma concursului de admitere nu au fost acoperite toate locurile existente se va desfăşura un concurs repetat la locurile neacoperite.
   

5. DISPOZIŢII FINALE

5.1. Candidaţii admişi la studii vor încheia cu ŞSAJ un contract întocmit în baza "Contractului-tip privind instruirea în Jurnalism”