Lilia Curchi

Lilia Curchi
Bio: 

Este redactor-coordonator la Revista NATURA şi directoare executivă la Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic din Republica Moldova. A fondat şi administrează platforma de ştiri de mediu - ecopresa.md. Este iniţiatoarea Premiilor pentru Jurnalism de Mediu, care se desfăşoară anual în Republica Moldova.

Abordează tematica ecologică de peste 10 ani, atât în presa scrisă, cât şi în audiovizual, fiind recunoscută ca jurnalistă activă în domeniul mediului. A organizat şi s-a implicat în campanii media de salvare a patrimoniului natural al R. Moldova: SOS Peştera Emil Racoviţă (2004-2005); SOS Prutul de Jos (2004-2010); SOS Pădurile Moldovei (2012-2015) etc.

A absolvit în 2003 Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării la Universitatea de Stat din Moldova, este magistru în sociologie.