Jurnalismul de investigație

Jurnalismul de investigație

Instructori

Descriere: 

Importanţa cursul „Jurnalism de investigaţie” este motivată prin sporirea tot mai vădită a rolului jurnalismului de investigaţie în presa moldovenească. Acesta îşi propune să iniţieze studenţii în abordarea complexă şi cu caracter de investigaţie a unor subiecte dificile şi care necesită o bună documentare şi pregătire din partea jurnalistului. Cursul este unul teoretico-practic în proporţie de 30 la 70, componente care se succed consecutiv.

1. Partea teoretică (o treime din curs):

  • Definiţii. Specificul jurnalismului de investigaţie.
  • Metode de identificare a surselor. Dezvăluirea acestora.
  • Lucrul cu sursele.
  • Tehnici de interviu în jurnalismul de investigaţie. Interviul de confruntare.
  • Strategia de documentare în jurnalismul de investigaţie.
  • Noţiuni de etică profesională în jurnalismul de investigaţie.

2. Partea practică

Va cuprinde mai multe exerciţii de simulare a unor situaţii reale. Studenţii vor fi împărţiţi în grupe (în funcţie de numărul lor), fiecare grup reprezentând echipe de investigaţie. Instructorii le vor descrie de fiecare dată situaţiile şi vor solicita studenţilor să acţioneze ca şi în realitate. Exerciţiile vor acoperi o largă paletă de probleme aferente atât jurnalismului de investigaţie (probleme de ordin etic, abordare, redactare şi prezentare), cât şi procesului de documentare propriu-zis cu surse reale, invitaţi de la diferite instituţii de stat şi neguvernamentale.

Instructorii şi-au propus să îi ghideze pe cursanţi de la identificarea unei teme pentru o investigaţie – scrierea unei ipoteze – şi până la publicarea acesteia. Studenţii vor avea posibilitatea să se concentreze pe stabilirea unei ipoteze, lucru de care depinde foarte mult scrierea de mai departe a unei anchete. In acest sens sunt incluse mai multe exerciţii de focusare pe un subiect şi îngustarea unghiului de abordare a problemei pornind de la documente oficiale şi terminând cu simple observaţii.

Ţinând cont că în Republica Moldova majoritatea jurnaliştilor spun că nu au suficiente surse pentru scrierea articolelor, în program sunt incluse mai multe exerciţii de stabilire a surselor şi de apreciere a rolului acestora în materialele cu caracter de investigaţie pe care le vor scrie aceştia. Sunt prevăzute mai multe activităţi capabile să îi ajute pe studenţi să convingă sursele să colaboreze la scrierea unor anchete reportericeşti. În program sunt incluse şi activităţi ce ţin de scrierea anchetelor, completarea lor pe parcurs şi prezentarea lor în paginile ziarelor. În cadrul acestor exerciţii studenţii au posibilitatea să afle cum se revine în cadrul anchetei la temele abordate anterior şi cum este utilizată prezentarea grafică pentru a face subiectul mai uşor de înţeles.

Program: 
Miercuri, Martie 14, 2018 - 08:30 pîna Vineri, Martie 30, 2018 - 13:30