Jurnalism online

Jurnalism online

Instructori

Descriere: 

Acest curs face parte din ultimele provocări adresate jurnalismului de către dezvoltarea sistemelor electronice de comunicare şi în special a Internetului. Cursul îşi propune să le ofere studenţilor abilităţi elementare necesare pentru practicarea jurnalismului online.

Discipolii vor învăţa care sunt particularităţile distinctive ale jurnalismului online faţă de alte media şi vor deprinde un set de cunoştinţe care să îi ajute să scrie şi să publice de sine stătător materiale pe site-urile informaţionale. Tinerii vor avea posibilitatea să implementeze aceste cunoştinţe teoretice şi în practică atât pe durata cursului, dar şi după finisarea acestuia în cadrul unor proiecte online ale şcolii.

Cursul vine ca o continuare a altor programe în care s-au studiat printre altele şi elemente ale jurnalismului online, cum ar fi Jurnalismul foto, Jurnalismul Vizual, Ştirea, Reportajul, etc., şi ca un modul de evaluare şi coagulare a materiilor studiate pe durata acestora.

Spaţiul multimediatic va oferi studenţilor posibilitatea de afirmare şi explorare a tuturor formelor de jurnalism studiate la şcoală.

Program: 
Luni, Ianuarie 15, 2018 - 08:30 pîna Luni, Ianuarie 29, 2018 - 13:30