Etica și Diversitatea în Mass-Media

Etica și Diversitatea în Mass-Media

Instructori

Descriere: 

Cursul are drept scop instruirea studenţilor/-telor în vederea conştientizării rolului şi puterii mass-mediei şi a problemelor etice care apar în urma exercitării acestei puteri şi dezvoltării abilităţilor analitice pentru a rezolva dilemele etice. Se va pune accentul şi pe rolul pe care-l joacă mass-media în construcţia socială a categoriilor diversităţii şi vor fi explorate modalităţi de îmbunătăţire a reflectării acestor subiecte în mass-media.

Cursul va familiariza studenţii/-tele cu conceptele şi principiile de bază ale eticii şi deontologiei, cu rolul imaginilor, precum şi cu importanţa principiilor etice în reflectarea diversităţii în mass-media. Tinerii/-rele vor studia stereotipurile ce persistă cu privire la categoriile diversităţii, vor învăţa cum să identifice şi să lucreze cu sursele relevante, cum să scrie şi să redacteze materiale senzitive din punct de vedere al eticii etc. Ei/ele vor fi de asemenea familiarizaţi/-te cu bunele practici jurnalistice, astfel încât, la finalul cursului, să aibă cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru a putea lua decizii etice. 

Program: 
Joi, Octombrie 17, 2019 - 10:30 pîna 15:00
Vineri, Octombrie 18, 2019 - 09:00 pîna 14:00
Luni, Octombrie 21, 2019 - 09:00 pîna 14:00
Marţi, Octombrie 22, 2019 - 10:30 pîna 15:00
Miercuri, Octombrie 23, 2019 - 09:00 pîna 14:00