Etica şi Diversitatea în Mass-Media

Etica şi Diversitatea în Mass-Media

Instructori

Descriere: 

Cursul “Etica şi diversitatea” are drept scop instruirea studenţilor în vederea (1) conştientizării rolului şi puterii mass-media şi a problemelor etice care apar în urma exercitării acestei puteri şi (2) dezvoltării abilităţilor analitice pentru a rezolva dilemele etice. Se va pune accentul şi pe  rolul pe care-l joacă mass-media în construcţia socială a categoriilor diversităţii  şi vor fi explorate modalităţi de îmbunătăţire a reflectării acestor subiecte în mass-media.

Cursul va familiariza studenţii cu conceptele şi principiile de bază ale eticii şi deontologiei,  cu rolul imaginilor, precum şi cu importanţa principiilor etice în reflectarea diversităţii în mass-media. Studenţii vor studia stereotipurile ce persistă cu privire la  categoriile diversităţii, vor învăţa cum să identifice şi să lucreze cu sursele relevante, cum să scrie şi să redacteze materiale senzitive din punct de vedere al eticii etc. Studenţii vor fi familiarizaţi şi cu bunele practici jurnalistice, astfel încât, la finalul cursului, să aibă cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru a putea lua decizii etice.

Program: 
Joi, Octombrie 12, 2017 - 10:00 pîna Luni, Octombrie 23, 2017 - 13:30